Център за изпитване и европейска сертификация празнува 20 години от създаването си

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) е известен, заради многообразните дейности, които извършва, във всички райони на България, но също и зад граница, като предлага услуги в над 35 държави. На 9 юни 2022 г. Центърът отбелязва 20 години от създаването си. Това са години, през които дружеството трупа опит и експертиза в изпитването, сертификацията, контрола, надзора, енергийната ефективност и обученията.

инж. Благовеста Шинева

Тези дейности са необходими във всички сектори на икономиката и са съотносими както към процесите, така и към материалите и крайните продукти.

Със специфичната си, призната на европейско ниво техническа експертиза, Център за изпитване и европейска сертификация подобрява безопасността и повишава качеството на бизнес процесите.

„Започнахме дейността си през 2002 година само с петима специалисти и със скромна апаратура, но имахме големи идеи и си поставихме амбициозни цели. През тези години положихме много усилия и успяхме. ЦИЕС се утвърди на сертификационния пазар благодарение на стабилния си екип от 50 специалисти и над 40 външни одитори и експерти. През всички тези години доверието, което получаваме от клиентите и партньорите си ни дава увереност да продължим“ – казва управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева.

От 2007 година ЦИЕС е обявен в системата на Европейската комисия, като нотифициран орган с номер 1871. Днес Центърът предлага широка гама от услуги, свързани с директивите на Европейския съюз за безопасност на продуктите. В зависимост от вида им се извършват различни процедури по сертификация. Това позволява безпроблемна реализация на изделията на европейския и световния пазар.

ЦИЕС извършва изпитвания в 4 свои акредитираните лаборатории. Това са Лабораторията за физико-механични и химични изпитвания на строителните продукти; Лабораторията за реакция на огън, която е единствената нотифицирана в България и на Балканите; Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства, където се проследява безопасност, електромагнитна съвместимост, шум, вибрации, въздействие на околна среда и други показатели. Преди месец беше оборудвана и Лаборатория за лични предпазни средства.

CTEC 2022

ЦИЕС е търсен партньор по отношение на сертификацията на системите за управление, а също и при дейности, свързани с технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

ЦИЕС постоянно провежда обучения и специализирани семинари. Извършва дейности, свързани с енергийната ефективност на сгради и промишлени системи. Прави измервания на факторите на работната среда, чиято цел е подобряването на условията на труд. Компетентността на екипа не свършва с изброените дейности. Фактът, че услугите дават допълнителни предимства на фирмите, които са клиенти на Център за изпитване и европейска сертификация, модерното оборудване и натрупания през годините опит и експертиза, дават на всеки от екипа увереност и удовлетвореност от работата, която извършва.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема