Вятърен парк „Свети Никола“ произведе с 22% повече електроенергия от вятър през първото шестмесечие на 2022 г. спрямо същия период на миналата година

Ръст с повече от 22% на произведената електроенергия отбелязва вятърен парк „Свети Никола“ през първото шестмесечие на 2022 г. спрямо същия период на миналата година. За периода януари-юни т.г. ВяЕЦ „Свети Никола“ генерира 210 355 мегаватчаса (МВтч) зелена електроенергия, спрямо 172 000 МВтч година по-рано. Това показва анализ на производствените данни на най-големия вятърен парк в България.

Произведената през полугодието електроенергия от Вятърна електроцентрала „Свети Никола“ се равнява на средното потребление за 6 месеца на 116 000 български домакинства. Затова може да се каже, че благодарение на вятърния парк „Свети Никола“ домакинствата в община Варна са използвали само възобновяема енергия и са били въглеродно неутрални по отношение на електропотреблението си през първите 6 месеца на 2022 г. Това е поредната крачка към по-зеленото енергийно бъдеще на България.

Вятърна електроцентрала „Свети Никола“ има 52 вятърни турбини с обща инсталирана мощност 156 мегавата (МВт) и представлява над 20% от общо инсталираните ветрови мощности в България. ВяЕЦ „Свети Никола“ подпомага изпълнението на ангажиментите на страната ни пред Европейския съюз за дял на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс и е в подкрепа на политиката на България към борба с климатичните промени.

За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола“, край Каварна. За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес. За повече информация, посетете www.aes.com.

 vets 1

vets 2

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема