Тракийският университет в Стара Загора ще получи финансиране от Фонд „Научни изследвания“

Финансирането на изследователските университети, планирано в Националния план за възстановяване и устойчивост, ще минава през Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Това предвижда решение на Министерския съвет. В Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени почти 240 млн. лв., които трябва да влязат в изследователските висши училища до края на 2026 г. За целта всеки от тези университети трябва да представи четиригодишна стратегическа научно-изследователска и иновационна програма за развитие.

fni tansparent

Фонд „Научни изследвания“ ще организира преглед и оценка на тези програми от независими оценители, ще сключи договорите с висшите училища от името на държавата и ще контролира реализацията на приетите стратегически програми.

Статутът на изследователски университет беше въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

През 2021 година за изследователски бяха определени седем висши училища – Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – София, Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Медицинският университет – Пловдив, Техническият университет – София, Химико-технологичният и металургичен университет – София и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Много близо до изпълнението на критериите за изследователски университет са Тракийският университет в Стара Загора и Медицинският университет в Плевен.

analysis tru

Всяко от тези девет висши училища ще получи определен бюджет според броя точки, получени по методиката за определяне на изследователските университети. С тези пари то трябва да реализира стратегическата си програма за развитие. Целта е висшите училища да повишат още повече качеството на своята научноизследователска дейност, да ускорят трансфера на технологии и да подобрят взаимодействието си с бизнеса.

Съгласно планирания график за изпълнение на проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост Министерството на образованието и науката трябва да подпише договори с финансираните девет университета до края на декември 2022 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg