Експертно обсъдиха предстоящ проект за адаптация към климатичните промени в Стара Загора

Експертно обсъждане на проект за адаптация към климатичните промени в Стара Загора

В Стара Загора се проведе среща за експертно обсъждане на предстоящ проект, целящ адаптация към климатичните промени. Ирена Пенчева – директор на Национален доверителен екофонд, който е водещият партньор на този проект, представи историята на инициативата, първите стъпки и подходите, които се прилагат и изпълнението на стратегията на местно ниво, както и какво предстои занапред.

В срещата участва също и Камелия Георгиева, която е ръководител на проекта и представител на Национален доверителен екофонд.

„За мен е огромно удоволствие да ви приветствам и да открия съвместната експертна среща за представяне на инвестиционна мярка Зелени решения за междублоково пространство в кв. „Железник“ за преодоляване на Градския топлинен остров в Стара Загора – каза в началото на събитието зам.-кметът по транспорт, чистота и екология Йордан Николов. – Участието ни в този иновативен проект, дава възможност да работим заедно с колегите от другите общини, Националния Доверителен Екофонд и норвежките партньори за прилагане на решения за справяне с негативните въздействия, причинени от климатичните промени. За нас е важно да изпълним пилотно тази мярка, за да можем да планираме същото или подобно действие на повече места в града ни“, допълни още той.

Екипът на Община Стара Загора презентира предлаганата мярка, изборът на обекти, местоположението и дейностите. „Въздействието на антропогенния фактор върху климата на Стара Загора има значително влияние. Микроклиматичните особености в района са повлияни от площта и гъстотата на застроените територии, видоизменената постилаща повърхност, транспорта и броя на населението. Основната заплаха по отношение на изменение на климата за Стара Загора, към която е насочена инвестиционната мярка е Градски топлинен остров, който се формира в резултат на повишаването на температурите, особено през лятото и пропуски в градоустройството на застроената територия на града“, обобщи Георги Симеонов, директор на Дирекция „Инвестиции и европейски проекти“ на Община Стара Загора.

Избраният обект понастоящем е организиран и се използва за паркиране на личните автомобили на живущите и е бетонова площадка на две нива с частично затревени участъци. Налични са единични дървета, стари метални уреди от детска площадка: катерушка, люлка и пързалка; улично осветление и дървени пейки. Автомобилите се паркират върху част от асфалтирани алеи от западната и южна част на площадката на междублоковото пространство и западно от един от жилищните блокове, стана ясно по време на срещата.

През летните дни пространството се нагрява силно от слънцето, жилищните блокове акумулират, чрез черните си покриви и панелни конструкции, голямо количество топлина, която впоследствие излъчват в околното пространство.

Дървесна растителност е засадена в прилежащите територии на жилищните блокове и не прави сянка както на площадката, така и на местата за паркиране на автомобили. Поради тези причини междублоковото пространство не се използва активно от живущите в района и не е притегателно място за хората в квартала.

Проектът на Общината предвижда прилагане на комбинирани мерки – подмяна на настилка, озеленяване, използване на слънчева енергия и дъждовна вода за преодоляване на ефекта на градския топлинен остров и създаване на благоприятна среда за отдих и социални контакти през горещите летни дни на живущите в малък район на старозагорския кв. „Железник“.

На срещата присъстваха експерти и началници на отдели на Общинска администрация, местни групи от експерти и професионалисти, архитекти, озеленители, общински и регионални служби.

Събитието е в рамките на Предефиниран проект № 3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо продтранство 2014 – 2021, по който Община Стара Загора е партньор.

www.infoz.bg  www.infoz.bg