Пенсионерите получават помощи за отопление и след увеличението на пенсиите

Пенсионерите получават помощи за отопление и след увеличението на пенсиите

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2022 г. няма да лиши пенсионерите от помощи за отопление за предстоящия зимен сезон. За да не се допусне отпадане от подпомагане, министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков издаде заповед, с която определи корекционен коефициент, съобразен с увеличенията на пенсиите през последните 6 месеца. По този начин се гарантира, че всички пенсионери с ниски доходи, които кандидатстват и отговорят на условията за подпомагане, ще могат да получат помощ за отопление.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. По предложение на Министерството на труда и социалната политика освен помощта за отопление на подпомогнатите лица и семейства ще бъдат изплатени допълнително по 20 лева месечно или с общо 100 лева за целия отоплителен сезон. Така общият размер на получаваната подкрепа за зимата ѝ ще стане 623,55 лева, което е с близо 20% повече в сравнение с миналата зима.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: