В язовирите има достатъчно вода за питейни нужди и напояване

В комплексните и значими язовири има достатъчно вода, за да се гарантират основните потребности за питейни нужди и напояване, въпреки продължителната суша в някои райони, показват данните на Министерството на околната среда и водите. „Заради прецизната работа и предпазливостта при определяне на месечните графици за водоползване Министерството на околната среда и водите е гарантирало водните обеми в 52-та комплексни и значими язовира в страната.

dam

Сумата от наличните в тях завирени обеми е 4,68 млрд. куб. м, което представлява 71% от сумата на общите им обеми. Конкретно тези за питейно-битови нужди са на 86,3% от общия им обем. Не се очакват проблеми с питейните води в нито един среден и голям град“, каза министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.

В България все още има населени места, макар и по-малки като брой население, които са с воден режим или с големи проблеми по отношение качеството и количеството на питейната вода. Загубите в страната по водопреносната мрежа са средно около 60%.

„Надявам се, че „Български ВиК холдинг“ и дружествата по места ще направят нужното, за да решават тези проблеми. Ние като министерство финансираме със стотици милиони лв. проекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на води на българските общини и ВиК дружества, но не можем да ги контролираме, тъй като те са под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или съответните общини. Необходими са по-бързи и по-адекватни действия, за да бъдат гарантирани нуждите от постоянно течаща качествена вода за всяко населено място, както е по законодателството на Европейския съюз“, допълни министър Борислав Сандов.

www.infoz.bg  www.infoz.bg