Международният младежки център в Стара Загора и Националният младежки форум подписаха споразумение за сътрудничество

Международният младежки център в Стара Загора и Националният младежки форум подписаха споразумение за сътрудничество

Управителят на Международния младежки център д-р Весела Марева подписа споразумение за партньорство с най-голямата, национално представена младежка организация в България – Национален младежки форум. Двете структури се споразумяха да осъществяват сътрудничество в областта на младежката политика на местно ниво в синхрон с принципите и механизмите описани в Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Страните се договориха да насърчават активното участие на младите хора в националния и местния обществен живот.

В рамките на сътрудничество между Международен младежки център – Стара Загора и Национален младежки форум се предвижда осъществяване на съвместни дейности за неформалното учене, младежкото участие, младежките права и младежката работа, както и такива, насочени към развиването на потенциала на младежта на национално ниво.

Споразумението за сътрудничество се реализира и като отговор на препоръките на Съвета на Европа за формиране на устойчиви младежки политики на местно и регионално ниво.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg


Живко Тодоров: „Ще бъдем безкомпромисни с качеството на възстановяване на инфраструктурата след ремонта на „Водоснабдяване и канализация“. Имаме много забележки по изпълнението на дейности от ВиК проекта, който се изпълнява в Стара Загора. В непрекъснат диалог сме с дружеството, за да коригираме проблеми при възстановяването на улиците. Тази наша борба ще продължи, докато не видим добър краен резултат.“


Koledna elha

новини в сайта RSS емисия facebook twitter youtube subscribe ilko gruev Четете в Telegram Viber infoz.bg в Гугъл новини

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber