Международният младежки център в Стара Загора и Националният младежки форум подписаха споразумение за сътрудничество

Международният младежки център в Стара Загора и Националният младежки форум подписаха споразумение за сътрудничество

Управителят на Международния младежки център д-р Весела Марева подписа споразумение за партньорство с най-голямата, национално представена младежка организация в България – Национален младежки форум. Двете структури се споразумяха да осъществяват сътрудничество в областта на младежката политика на местно ниво в синхрон с принципите и механизмите описани в Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Страните се договориха да насърчават активното участие на младите хора в националния и местния обществен живот.

В рамките на сътрудничество между Международен младежки център – Стара Загора и Национален младежки форум се предвижда осъществяване на съвместни дейности за неформалното учене, младежкото участие, младежките права и младежката работа, както и такива, насочени към развиването на потенциала на младежта на национално ниво.

Споразумението за сътрудничество се реализира и като отговор на препоръките на Съвета на Европа за формиране на устойчиви младежки политики на местно и регионално ниво.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg