Над 250 учени от Тракийски университет – Стара Загора с награди за публикационна активност

Над 250 учени бяха наградени за своята публикационна активност по време на ежегодния семинар „Стимулиране на публикационната активност в Тракийски университет“ по време на събитие, което се проведе в в Академичния информационен център. Номинациите бяха в следните направления:

  • Преподавател с най-много публикации за 2022 г. в списания с Q1
Хотелиерската група Hyatt открива седми хотел в България

Hyatt, един от най-опитните международни оператори в региона на Източна Европа и най-големият хотелски оператор в България, засилва фокуса си върху българския пазар. България се превръща в най-големия източноевропейски пазар на Hyatt*. Това е следсвие от откриването на няколко нови обекта през 2023 година, последният от които е Hyatt Regency Pravets Resort.

Националният план за въвеждане на еврото потвърди датата 1 януари 2025

Със свое решение правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Промените в Плана са разработени и одобрени от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министърът на финансите и управителят на Българската народна банка.

Електронните цигари без никотин се облагат с акциз

Със свое решение правителството одобри проекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и предлага на Народното събрание да го приеме. Заради бързото развитие през последните години на пазара на електронните цигари и наблюдаването на тенденции за разширяване на обхвата на стоките, които се предлагат за продажба, е предложено разширяване на обхвата на тютюневите изделия за целите на акцизното облагане.

Информатори за укрити данъци ще полечават 10% от събраните суми

Със свое решение правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С цел повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на „сивата“ икономика, в Закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5000 лева.

Законът за местните данъци и такси – какво се променя?

Министерският съвет одобри със свое решение проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Предвижда се освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „А“ и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

Закона за корпоративното подоходно облагане – изменение и допълнение

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Предвижда се за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Европейския съюз, чиито печалби са обложени за съответния данъчен период с корпоративен данък с ефективна данъчна ставка под 15 на сто, да се въведе облагане с допълнителен данък и/или национален допълнителен данък до достигане на ефективна данъчна ставка от 15 на сто.

Закона за данъците върху доходите на физическите лица – предстоящи промени

Министерският съвет със свое решение одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С него се усъвършенства данъчното законодателство и се улесняват данъчно задължените лица. Създава се уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както и изричното посочване на виртуалните валути като финансов актив.

Закон за данък върху добавената стойност – проект за изменение и допълнение

Със свое решение Министерският съвет одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Промените са заради необходимостта от отстраняване на установени несъответствия с правото на Европейския съюз, така че законодателството в областта на данъка върху добавената стойност да се приведе в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

ЦИЕС беше домакин на годишната среща на нотифицираните органи

За поредна година „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД беше домакин на годишната работна среща на годишния форум на нотифицираните органи в България за 2023 г. Председател на сдружението е управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева. Срещата се проведе в два последователни дни, на 2 и 3 ноември 2023 г. в Хотелски комплекс „Армира“ на Старозагорски бани.

Медицинският колеж при Тракийски университет изпрати випуск 2023

На тържествена церемония абсолвентите от випуск 2023 на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора положиха своята медицинска клетва за вярност. Общо 69-ма бакалаври със среден успех на випуска Много добър 5,08 завършват специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицински козметик“, и поемат по своя професионален път.

Стартира процедура за близо 300 млн. лв. за внедряване на иновации в бизнеса

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура за внедряване на иновации в българските компании с бюджет 293,4 млн. лв. Това е първата мярка по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е с бюджет близо 3 млрд. лв. за настоящия период до 2027 г. По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори.

Кристална лира за солистката на Старозагорската опера Русалина Мочукова

На 1 ноември на сцената на Националния музикален театър бяха връчени годишните награди „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци и агенция „Кантус фирмус“. В категория „Педагог“ наградата е за Русалина Мочукова – оперна певица, солистка на Държавната опера в Стара Загора, логопед музикотерапевт, съобщиха от пресцентъра на Старозагорската опера.

Топли предложения от Lavazza за есента

Когато дните стават все по-къси и студени и зелените върхове на дърветата се оцветяват в жълто и оранжево, това означава само едно: есента най-сетне пристига. Това е сезонът да се насладим на времето, прекарано у дома с приятели и семейство, отпивайки вкусни напитки за сгряване през първите студени месеци. Нищо не се съчетава по-добре с хладното време от есенните напитки с кафе.

Теми:
32 години Национален парк „Централен Балкан“

Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 31 октомври 1991 г. със заповед на Министъра на околната среда, като народен парк, с площ 71 669,5 хектара. През 1999 г. е прекатегоризиран като национален парк. В границите на парка са обособени 9 резервата с цел запазване непокътнато биологичното разнообразие на Централен Балкан. Общата площ на деветте резервата в Парка („Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Стара река“, „Джендема“, „Северен Джендем“, „Пеещи скали“, „Соколна“), е 20 019,6 хектара, 28% от площта му.