Хотелиерската група Hyatt открива седми хотел в България

Hyatt, един от най-опитните международни оператори в региона на Източна Европа и най-големият хотелски оператор в България, засилва фокуса си върху българския пазар. България се превръща в най-големия източноевропейски пазар на Hyatt*. Това е следсвие от откриването на няколко нови обекта през 2023 година, последният от които е Hyatt Regency Pravets Resort.

Националният план за въвеждане на еврото потвърди датата 1 януари 2025

Със свое решение правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Промените в Плана са разработени и одобрени от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министърът на финансите и управителят на Българската народна банка.

Електронните цигари без никотин се облагат с акциз

Със свое решение правителството одобри проекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и предлага на Народното събрание да го приеме. Заради бързото развитие през последните години на пазара на електронните цигари и наблюдаването на тенденции за разширяване на обхвата на стоките, които се предлагат за продажба, е предложено разширяване на обхвата на тютюневите изделия за целите на акцизното облагане.

Информатори за укрити данъци ще полечават 10% от събраните суми

Със свое решение правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С цел повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на „сивата“ икономика, в Закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5000 лева.

Законът за местните данъци и такси – какво се променя?

Министерският съвет одобри със свое решение проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Предвижда се освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „А“ и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

Закона за корпоративното подоходно облагане – изменение и допълнение

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Предвижда се за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Европейския съюз, чиито печалби са обложени за съответния данъчен период с корпоративен данък с ефективна данъчна ставка под 15 на сто, да се въведе облагане с допълнителен данък и/или национален допълнителен данък до достигане на ефективна данъчна ставка от 15 на сто.

Закона за данъците върху доходите на физическите лица – предстоящи промени

Министерският съвет със свое решение одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С него се усъвършенства данъчното законодателство и се улесняват данъчно задължените лица. Създава се уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както и изричното посочване на виртуалните валути като финансов актив.

Закон за данък върху добавената стойност – проект за изменение и допълнение

Със свое решение Министерският съвет одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Промените са заради необходимостта от отстраняване на установени несъответствия с правото на Европейския съюз, така че законодателството в областта на данъка върху добавената стойност да се приведе в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

ЦИЕС беше домакин на годишната среща на нотифицираните органи

За поредна година „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД беше домакин на годишната работна среща на годишния форум на нотифицираните органи в България за 2023 г. Председател на сдружението е управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева. Срещата се проведе в два последователни дни, на 2 и 3 ноември 2023 г. в Хотелски комплекс „Армира“ на Старозагорски бани.

Медицинският колеж при Тракийски университет изпрати випуск 2023

На тържествена церемония абсолвентите от випуск 2023 на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора положиха своята медицинска клетва за вярност. Общо 69-ма бакалаври със среден успех на випуска Много добър 5,08 завършват специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицински козметик“, и поемат по своя професионален път.

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber