Звената Български документи за самоличност ще работят и в деня на Евроизборите

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.