Енергетика

780 млн. лева са разходите за заплати и възнаграждения в държавните енергийни дружества 24.06.2015, Сряда, 14:51
КЕВР защитава модела за увеличение на цените на тока 24.06.2015, Сряда, 10:53
Големите предприятия в Стара Загора спират работа на 26 юни за един час 23.06.2015, Вторник, 15:51
Димитър Танев: Поскъпването на електроенергията е токов удар за българската икономика 22.06.2015, Понеделник, 15:14
Бизнесът: Цените на тока да останат непроменени до края на 2015 г. 21.06.2015, Неделя, 18:46
Правителството се обяви против увеличението на цената на тока 21.06.2015, Неделя, 16:24
20% увеличение на тока за индустрията ще доведе до фалит на предприятия 17.06.2015, Сряда, 12:31
Финансови инструменти за повишаване на енергийната ефективност 09.06.2015, Вторник, 15:15
България придобива важна роля в разпределението на природен газ в Европа 26.05.2015, Вторник, 12:37
Бели сертификати ще насърчават повишаването на енергийната ефективност 22.05.2015, Петък, 10:52
Големите предприятия ще се подлагат на енергийно обследване на всеки 4 години 30.04.2015, Четвъртък, 15:09
Дъщерните дружества на "Овергаз" се обединиха 24.04.2015, Петък, 11:05
Споразумението с Nord Pool Spot е стъпка към либерализиране на пазара на електроенергия 23.04.2015, Четвъртък, 13:43
Влязоха в сила новите цени на електроенергията за клиентите на EVN България 10.04.2017, Понеделник, 13:48
Експертна среща в защита на българската енергетика се проведе в Брюксел 20.04.2017, Четвъртък, 14:06
"Мини Марица-изток" внедри нова система за вземане на проби 21.06.2017, Сряда, 12:07
Областният управител на Стара Загора посети „Мини Марица-изток” 23.06.2017, Петък, 17:12