Кметът на Николаево Косьо Косев е обвинен за умишлена безстопанственост

Окръжна прокуратура - Стара Загора внесе обвинителен акт срещу кмета на Община Николаево Косьо Косев и срещу Кольо Байков - главен специалист „Строителство и програми по заетостта“ в Общината за умишлена безстопанственост.

На Байков е повдигнато обвинение и за документно престъпление.

Косьо Косев е обвинен в това, че през периода 30 април 2009 г. – 14 май 2009 г. в град Николаево, област Стара Загора, в качеството си на длъжностно лице - кмет на Общината, въпреки задълженията си, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Кольо Байков. На Байков е било възложено да извършва инвеститорски контрол на обект „Възстановяване и укрепване на местен път с междуобщинско значение, свързващ град Николаево със село Паничерево” по изпълнение на договор за строителство, сключен между община Николаево и „Мона Лиза–Груп” ЕООД - Велико Търново. Във връзка с този договор от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на общината са били отпуснати бюджетни целеви средства в размер на 138 428 лева.

Строително-монтажни дейности на стойност 122 104 лева не са били изпълнени, но са били заплатени от общината.

ПрокуратураКольо Байков е предаден на съд за това, че през периода от 30 април 2009 г. до 1 май 2009 г. в Николаево, в качеството си на длъжностно лице, на което била възложена ръководна работа – главен специалист „Строителство и програми по заетостта” при Община Николаево, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа - да извършва инвеститорски контрол на обекта. В резултат на това са последвали значителни вреди за община Николаево в размер на 122 104 лева, представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи .

Кольо Байков е обвинен и в това, че през периода 1 май 2009 г. до 13 май 2009 г. в Николаево, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, е съставил официални документи - Акт № 19 от месец май 2009 г. и двустранен протокол към същия, удостоверяващи неверни обстоятелства относно извършените от „Мона Лиза” ЕООД - Велико Търново строително-монтажни работи на обща стойност 126 804 лева на обект, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства.

Косьо Косев е кандидат на БСП за кмет на Николаево за трети мандат.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Окръжна прокуратура - Стара Загора)

На подобна тема

Най-четеното от последните дни