Цени на водоснабдителните и канализационни услуги за Стара Загора

Цени на водоснабдителните и канализационни услуги за Стара Загора от 1 януари 2023 г.

Водоснабдителните и канализационните услуги за Стара Загора са с нови цени от 1 януари 2023 г. С близо 50 стотинки повече струва доставката на кубически метър вода. Според публикуваните на сайта на Комисията за водно и енергийно регулиране цената за водата в Старозагорска област ще поскъпва до 4,60 лева за кубически метър с включен ДДС.

Увеличението е с около 12% повече от последно приетата стойност на водата в региона на Стара Загора от 01.07.2022 година. От тогава до 31.12.2022 г. потребителите на услугата заплащаха по 4,12 лева за кубик с ДДС, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, извършвани от ВиК – Стара Загора в сила от 01.01.2023 г. са следните:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лева за кубически метър - в сила от 1 януари 2023 г.

  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 3,026 лева
  • Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,267 лева

vik 2022 tel

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:

  • Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 0,546 лева
    Промишлени и стопански:
  • степен на замърсяване 1 – 0,610 лева
  • степен на замърсяване 2 – 0,894 лева
  • степен на замърсяване 3 – 1,329 лева
  • Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор – 0,969 лева

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС, е 4,606 лева/куб. метър.

 

Решение на Комисия за енергийно и водно регулиране за определяне на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за Стара Загора (стр. 95 от документа)

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема