Тракийски университет – Стара Загора и Медицински университет – Плевен подписаха споразумение сътрудничество

Тракийски университет – Стара Загора и Медицински университет – Плевен подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на Тракийския университет и Медицински университет – Плевен – проф. Добри Ярков и проф. Добромир Димитров – подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши учебни заведения. Съгласно споразумението, двата университета ще обединят усилията си за създаване на оптимални условия за ефективно използване на ресурсите и потенциала си.

Университетите могат да обединят усилия и да си сътрудничат в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност, както и по отношение на проучване и споделяне на опит и добри практики с цел осигуряване на качествено висше образование.

Проф. Димитров, придружаван от своя екип, посети Тракийския университет за официалното подписване на спогодбата. От страна на домакините на срещата присъстваха ректорското ръководство на старозагорската алма-матер начело с проф. Ярков, както и деканите на Медицински и Ветеринарномедицински факултети – доц. Ананиев и проф. Стоянчев.

„Времето на академичното разделение приключи“ – каза проф. Димитров по време на срещата и допълни: „Дойде моментът на консолидирането в името на бъдещето!“

Основните сфери на сътрудничество, за които се споразумяха двете институции, са разработване на съвместни програми за обучение, сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите, както и провеждането на теоретични и практически форми на подготовка, развитие на системата за управление на учебната и научно-изследователската дейност, съвместни предложения в посока подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност. Споразумението предвижда още и методическа и практическа помощ при разработване и внедряване на нови форми на обучение, създаване на условия за мобилност на студенти и преподаватели, изграждане на съвместни научно-изследователски екипи с цел изпълнение на проекти за научни изследвания, технологични разработки и изпитания, съвместна организация на симпозиуми, конференции, семинари, кръгли маси и др., съобщиха от Тракийския университет.

„Бъдещето е в партньорството и кооперирането“ – заяви проф. Ярков при официалното подписване на споразумението. „Верният път е този на обединението – нека бъдем пътеводна светлина и модел за подражание за останалите колеги в образователната система. Вярвам, че това е ключът на успеха!“

В рамките на посещението гостите посетиха новоизградения Академичен информационен център – бъдещия „дигитален дом“ на възпитаниците на Тракийски университет и Научния център по аквапоника, който впечатли гостуващите с модерния метод за иновативно отглеждане на риба и растения. Официалната визита приключи с разглеждане на една от експозициите в Тракийски университет – уникалния „Музей на коня и конния спорт“, съхранил изключително ценни експонати от Третото българско царство.

truni yarkov dimitrov 03

truni yarkov dimitrov 02

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема