ЦИЕС работи за подобряване на пазарните позиции на своите клиенти

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора е дружество с утвърдено име на българския и международен пазар в сферата на изпитванията и сертифицирането на технически продукти, внедряването на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност.

Има и много опит и отлични специалисти за провеждане на обучения и курсове по десетки професии или за развитие на допълнителни компетентности.

инж. Благовеста Шинева - управител на ЦИЕС - Стара ЗагораЦИЕС е нотифициран орган пред Европейската комисия. Разполага със собствени акредитирани лаборатории за изпитване на строителни продукти, на машини, на електрически съоръжения и устройства. Лабораторията за реакция на огън на строителни продукти е единствената нотифицирана на Балканите.

За 13 години от създаването си досега ЦИЕС ЕООД има около 2500 клиенти от 30 държави.

"Дейността ни е насочена към предприятията и има за цел да им предложи подобряване на безопасността и качеството на техните продукти, което води до предимства на пазара" - каза инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД.

Услугите, които предлага дружеството на своите клиенти, са разпределени в девет направления: Оценяване съответствието на строителни продукти; Изпитвания на строителни продукти; Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения; Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства; Сертификация на системи за управление; Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи; Технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Орган за контрол от вида А (контрол върху детски съоръжения и площадки) и Бизнес школа и Център за професионално обучение.
"В ЦИЕС работят 50 висококвалифицирани специалисти, които отговорно и компетентно спазват всички процедури по издаването на сертификати. Пътят за получаването му е сложен, но ние, като трета независима страна, гарантираме, че съответният продукт отговаря на всички изисквания за безопасност. Компромиси с това не могат да се правят. Така се гради доверие" - категорична е инж. Благовеста Шинева.

Тя е разочарована от това, че и в тяхната сфера има и нелоялна конкуренция. Има фирми, които не спазват процедурите по издаване на сертификати и ги предоставят без нужните проверки и контрол. Срещат се дори и фалшификати на сертификати. А смисълът на внедряването на една система за управление е да дава конкурентни предимства на фирмата, а не да удовлетворява бюрократични изисквания.

Има надзорни органи на пазара, но и потребителите трябва да бъдат информирани, за да могат сами да познават правата си и да търсят защита.
Инж. Благовеста Шинева съобщи, че Център за изпитване и европейска сертификация ще продължи да разширява обхвата на своята дейност в полза на производителите на промишлени продукти.

infoz autor  Интервю на Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема