Ще бъде реконструирана подземната инфраструктура в кв. "Самара 3"

Община Стара Загора спечели проект "Реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на квартал "Самара 3". Той е на стойност 5 млн. лева и е финансиран от Предприятие за управление на дейността на околната среда (ПУДОС) към Министерството на околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Проектът за канализационната мрежа включва реконструкция на главния канализационен профил по ул. "Хан Тервел", от кръстовището с ул. "Христина Морфова" до кръстовището с бул. "Цар Симеон Велики".

Ще бъде реконструирана и цялата водопроводна мрежа в квартала по ул. "Хан Тервел" и ул. "Христина Морфова". В рамките на проекта е включено проектирането на реконструкцията и частичното разширение на водопроводната мрежа.

Етапите за изпълнение на водопроводната мрежа са два и са съобразени с изпълнението на етапите по канализационната мрежа. Одобрената сума за финансиране от страна на ПУДОС, на заседание на Управителния съвет от 26 февруари, е в размер на 2, 9 мн. лева за първия етап. Община Стара Загора ще внесе заявление за финансиране за остатъка от сумата.

След приключване на реконструкцията на канализационната и водопроводната мрежа в кв. "Самара 3", ще бъде извършен ремонт на съществуващите улици и изграждане на нови улични трасета с асфалтова настилка, включително и тротоари. Ще бъдат оформени паркинги и рампи за хора с увреждания.

На подобна тема