Средната месечна работна заплата в Стара Загора нараства с 15% за период от 15 месеца

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2023 г. е 1775 лева, за май – 1792 лева и за юни – 1774 лева. Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 15%, като в обществения сектор нарастването е с 9,9%, а в частния – с 18,4%. През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1780 лева.

Размерът ѝ нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 3,1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 7,4% и „Операции с недвижими имоти“ – с 6,8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 9,1%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2,4%.

zaplata stara zagora

Хората с трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2023 г. се увеличават с 0,9% спрямо края на март, като достигат 99,9 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо процентно увеличение на наетите хора по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Операции с недвижими имоти“ и „Други дейности“, показват данни на Националния статистически институт.

В структурата на наетите хора по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30,4 и 12,9%.

В края на юни 2023 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите хора се увеличават с 3,83 хиляди, или с 4%. Най-голямо увеличение в абсолютно изражение има в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1,4 хил. души, а най-голямо намаление – в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 300 работници.

zaplata stara zagora 2023 

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg