Тракийски университет - Стара Загора открива Институт по инфекциозни болести (зоонози)

Институт по зоонози One Health (инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно) ще бъде открит в структурата на Тракийския университет в Стара Загора. Решението е на Министерския съвет. Основните цели на института са дейности по приложна епидемиология.

Институтът ще извършва научно-приложна и развойна дейност посредством приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, научно-образователна и проектна дейност, както и информационна и комуникационна дейност.

Много от основните заболявания от този тип пречат на ефективното производство на храни от животински произход и създават пречки пред международната търговия с животински продукти. Идеята е да бъде създаден модерен институт по заразни болести на човека и животните, който да отговаря на предизвикателствата пред развитието на глобалното здравеопазване, които изискват иновативни подходи и решения за разработване на експертни анализи и изследвания, както и с възможностите за противодействие и обществена защита от пандемии.

Предложението за откриване на новия институт е на ректора на Тракийския университет в Стара Загора проф. д-р Добри Ярков след решение на Академичния съвет на висшето училище.

trakiyski universitet

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема