Източнобалканската свиня – богатство на България

Международната конференция „Аборигенни домашни породи. Източнобалканската свиня – богатство на България“ започна с приветствие на ректора на Тракийски университет – Стара Загора, който поздрави всички участващи в мисията по опазване на генофонда на изключително ценната българска порода: „Като ветеринарен лекар и професор по генетика за мен винаги е било приоритет опазването на нашите породи с ценните гени, които имат.

DSC 0085Източнобалканската свиня е именно такава порода – истински диамант за България. И тъй като нашият университет е изследователски, широкомащабен и мултидисциплинарен, решихме да проведем този научен форум, за да дадем един по-широк поглед върху използването на генофонда на аборигенните породи. Част от участниците ще обхванат тематиката за продоволствената сигурност на тези породи със здравите гени, които носят, приспособяването им към местните условия и производство на качествена храна. Втората посока на конференцията е превенция на климатичните промени – това е порода, която може да издържи от минус 40 до плюс 40 градуса. И на трето място – това е един невероятен генофонд, който може да бъде използван за подобряване на качеството на производството на свинско месо. Вярвам, че всички заедно – наука, практика, институции, подкрепата от европейските колеги, ще можем да променим отношението към всички аборигенни породи, които се отглеждат в България и на Балканите. Нека след този форум погледът и на държавата, и на обществото към тези породи да бъде положително променен!“ – каза проф. Добри Ярков.

iztochnobalkanska svinya

20 лектори от различни държави и институции – представители на науката, на бизнеса и на местното самоуправление, се включиха с презентации и клипове в основните теми на конференцията: „Източнобалканската свиня – преглед, история и текуща ситуация: Исторически маршрути на източнобалканската свиня, действителна размножителна популация, текущо местоположение и тенденции в размножаването“; „Развъждане, хранене, отглеждане и наблюдение: Последни тенденции, технологии и напредък на системата“; „Здраве, безопасност и сигурност: Иновации и нови подходи към източнобалканската свиня“.

Участниците във форума успяха да разменят контакти и идеи и се обединиха под каузата породата източнобалканска свиня да бъде съхранена.

След научната част, ръководният екип на конференцията, начело със заместник-ректора по научната и международна дейност доц. Дарина Заимова, беше подготвил фолклорен поздрав и дегустация на месо за гостите, съобщиха от пресцентъра на Тракийския университет.

DSC 0051

новини Стара Загора  www.infoz.bg

 

На подобна тема