Хората в Стара Загора са информирани и активни по теми за екология и прехода, свързан с енергетиката

Агенция „Тренд“: 64% от старозагорци приемат климатичните промени като реална заплаха

Тракийският университет беше домакин на конференция „Преход на възможностите – Стара Загора“. Тя се проведе на 29 февруари 2024 г. и е организирана от „Бранд Медия България“ и Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, в рамките на европейския проект „Преход на възможностите“ (Transition Opportunities, с акроним TOP).

iva radeva

Конференцията беше открита с встъпителни думи и приветствия към участниците от председателя на Управителния съвет на Агенцията за регионално икономическо развитие Олег Стоилов, Асения Димитрова от „Бранд Медия България“, заместник-ректорът на Тракийския университет проф. д-р Дарина Заимова и областния управител на Стара Загора Ива Радева.

Модератор на работните панели на форума беше Славчо Нейков, бивш главен секретар на Министерството на енергетиката и бивш член на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Областният управител Ива Радева съобщи, че предстои да бъде създаден Подкомитет за наблюдение, който ще консултира процеса по справедлив преход в Стара Загора и Областната администрация активно ще участва във всички етапи, заедно с местната власт, която тя счита, че проявява голяма активност.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, която участва в конференцията дистанционно с онлайн включване, уточни, че трите подкомитета, които ще бъдат финансирани за въглищните региони: Кюстендил, Перник и Стара Загора, ще включват представители на академичния сектор, работодатели, синдикати и др. 

Ива Радева посочи още, че гледа на зеления преход като на предизвикателство, но и като потенциал за нови възможности. „Област Стара Загора има стратегическо местоположение, добра пътна инфраструктура, развита индустрия и то не само в областта на енергетиката, а и по отношение на културата, туризма, земеделието и в други области. Има много потенциал за развитие. В тази връзка тя припомни, че само преди дни е станало ясно, че Стара Загора е отличена в три престижни категории в класацията на fDi Intelligence, издание на Financial Times за „Европейски градове и региони на бъдещето 2024“. Стара Загора е единственият български град в категорията за най-обещаващи микро европейски градове на бъдещето за 2024 г., които прилагат стратегии за насърчаване на чуждестранните инвестиции.

В началото на първия дискусионен панел бяха представени резултатите от социологическото проучване, извършено от агенция „Тренд“, чиято цел е да покаже нивото на осведоменост на жителите на област Стара Загора относно ролята на политиките по сближаване на Европейския съюз в подкрепа на техния регион. Проучването е по поръчка на „Бранд Медия България“ и е в рамките на същия проект  „Преход на възможностите“. Изследването е проведено от 22 ноември до 1 декември 2023 г. То обхваща 1000 пълнолетни жители на област Стара Загора и е осъществено чрез преки интервюта.

„Социологическото проучване показа, че значителна част от жителите на област Стара Загора са запознати с кохезионната политика на Европейския съюз, но също така, че 89% от тях не могат да посочат нито един проект, свързан с нея“ – съобщи Димитра Воева от „Тренд“, която представи резултатите от проучването. Повечето от цитираните от хората проекти са свързани със саниране на жилищни сгради, ремонта на жп гарата в Стара Загора и някои проекти за откриване на предприятия и работни места.

Информираността за Зелената сделка в региона на Стара Загора е значителна. 64% от анкетираните гражданите заявяват, че са запознати с нея. Въпреки това, когато се анализира по-подробно, става ясно, че само 4 от 10 души имат най-обща информация и  само 5% са напълно запознати. Според анкетираните една от основните негативни последици от Зелената сделка за региона би било затварянето на въглищните централи, като 38% от тях са против това като проблем.

Най-голямото притеснение на мнозинството от хората, свързано с предстоящите промени и прехода към въглеродно неутрална икономика, е загубата на работни места.

Добре разпознаваеми са два от инструментите на Европейския съюз. 56% от анкетираните посочват, че познават Плана за възстановяване и устойчивост, а 48% – Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проект „Преход на възможностите“ е да даде гласност на приноса на политиката на сближаване на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията.

Социологическо проучване по европейския проект „Преход на възможностите” за информираността на гражданите на Стара Загора за ролята на политиката за сближаване на Европейския съюз

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите


Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.

konferentsia prehod na vazmozhnosti stara zagora

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема