Нови областни здравни карти

Нови областни здравни карти ще подобрят медицинските услуги за хората

До 23 ноември 2015 г. трябва да бъдат изработени нови областни здравни карти. С данните от тях ще се създаде Национална здравна карта. Тази дейност е регламентирана от Закона за лечебните заведения. В процес на подготовка е създаването на Здравна карта на област Стара Загора.

За целта е създадена комисия, чийто председател е областният управител Георги Ранов. Във второто работно заседание на комисията участваха директорите на Регионалната здравна инспекция, на Районната здравноосигурителна каса, представители на 11-те общини от областта, на пациентски организации, на районните колегии на Български лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, на здравни заведения и народни представители от Старозагорски избирателен район.

"Трябва да има цялостна картина на отделните структури на здравеопазването в страната. Да има яснота къде има окомплектованост на доболнична и болнична помощ, на общопрактикуващи лекари, медицински специалисти и апаратура. Нужна е точна информация къде има недостиг на кадри и медицинско оборудване, за да се положат усилия в правилната посока и да се подобри здравното обслужване" - заяви депутатът и зам.-председател на парламентарната комисия по здравеопазване в 43-ото Народно събрание доц. д-р Кирил Добрев.

Той добави, че националната здравна карта ще създаде условия още на ниво инвестиционни намерения да се прецени къде има нужда от нови здравни структури и в кои райони е нерационално да се създават или поддържат такива. Така ще се избегне струпване на едно място на много болници, като в същото време други населени места остават без необходимата за хората услуга.

"Здравеопазването е система, която се регулира от държавата. Тя не е изцяло свободен пазар и всички промени трябва да се правят много внимателно и разумно" – така доц. д-р Кирил Добрев мотивира създаването на областните здравни карти и промените, които нормативната база налага.

Създаването на здравни карти по регионите са свързани с оптимизиране и съкращаване на болнични легла. Броят им се определя по методика, изработена от Министерство на здравеопазването. "Методиката е изработена въз основа на принципите и практиките в другите европейски страни и е съобразен със статистиката на Националния център по здравна информация" – уточни народният представител, избран от региона на Стара Загора, доц. д-р Кирил Добрев.

bolnici georgi ranov"Постъпват предложения от общините и от пациентските и съсловните организации, които ще бъдат обсъждани на следващите две заседания на Комисията за изработване на областната здравна карта на Стара Загора. Предстои да бъдат направени разпределение на леглата по нива на компетентност и обвързаността им с нужните медицински специалисти. Ще бъдат обсъдени възможностите за предоставяне на алтернативни социални услуги на хората в малките общини, където няма лекари в извънболничната специализирана помощ" – обясни директорът на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора д-р Златина Нанева.

Според статистиката на Националния център по здравна информация през 2013 и 2014 г. в област Стара Загора заетостта на леглата в здравните заведения е 70%. Участници в заседанието коментираха, че според методиката, определена от Министерството на здравеопазването, в Старозагорска област ще има съкращаване на болнични легла. Д-р Нанева уточни, че все още няма решение, от което да се виждат точните разчети. Но Стара Загора е университетски град, в който се създават бъдещите лекари и медицински кадри, разполага със специалисти и апаратура и това не предполага голямо намаление на броя на леглата.

"Това е и мой основен ангажимент, не само като областен управител, но и като председател на Областната комисия за изработване на здравната карта. Колко легла ще бъдат съкратени, ще стане ясно по-късно" – заяви Георги Ранов.

На този етап Комисията взе три основни решения, които са свързани с подкрепа на общинските болници, включително и тези в по-малките общини; развитие на високоспециализираните медицински дейности и обезпечаване на на медицинските дейности, нужни на населението със съответните специалисти, уточни д-р Златина Нанева.

 

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg