Ранновизантийско селище и уникален олтар са открити при археологически разкопки

Ранновизантийско селище и уникален олтар са открити при археологически разкопки

По време на спасителни археологически проучвания на ранновизантийско и средновековно селище на територията на рудник „Трояново-север” на “Мини Марица-изток” ЕАД бяха открити няколко ями от късножелязната епоха.

В една от ямите бе открита уникална находка на глинен олтар и голямо количество глинени съдове и хиоски амфори. Случайността събира на едно място три екипа археолози. Екипа на проф. Борис Борисов от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, който се занимава със средновековна археология, екипа на доц. Д-р Милена Тонкова от Националния археологически институт с музей към БАН, която е специалист в областта на тракийската археология и екипа на Пламен Караилиев от Археологически музей „Марица Изток” в Раднево.

Районът, който се проучва е със следи от няколко епохи: тракийска, римска и средновековна. Откритото селище е разположено на огромна площ и е пръснато на различни махали. В селището се откриват изключително представителни находки, част от които и фрагментиран, луксозен гръцки червенофигурен кратер. Най-интересната находка е от яма номер 18. Там археолозите намират уникален за България олтар, което е голямо постижение за науката. След първоначалния оглед се смята, че олтара е от IV в. преди Христа. Според колектива от учени това е първият открит глинен олтар с характерна украска за тракоелинския свят. Горната му част е с четвъртита форма, а долната - с цилиндрична. Находката е със сериозни размери 40/40 см. Изпечената глина е с много високо качество.

Според доц.д-р Милена Тонкова, намерените амфори и други съдове говорят за активен търговски обмен между Траки и Гърци от 5 и 4 в. преди Христа.

Професор Борисов разясни, че в непосредствена близост до ямата, в момента се проучва постройка от същата късножелязна епоха. Подобни жилища досега са изключително слабо проучвани. Изследването на комплекса от ями и жилища от този епоха е изключителен принос за изучаването на тракийската култура, тъй като до сега все още изследването на тракийското жилищно строителство е в съвсем начален етап.
Олтарът предстои да бъде пренесен в Археологически музей „Марица Изток” Раднево, където ще бъде консервиран, реставриран и експониран. Според директора на археологическия музей в Раднево Пламен Караилиев този процес ще отнеме от 6 до 8 месеца.

Десетилетия наред „Мини Марица-изток” ЕАД дава своя принос за съхраняването на хилядолетната история на страната ни. Изземването на въглищата започва едва когато през терените са минали археолозите и са събрали артефактите, останали от древни времена. Уникалните находки от всички спасителни археологически експедиции са изложени и съхранени в Археологически музей „Марица-изток” – Раднево.

Ранновизантийско селище и олтар

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на "Мини Марица-изтик" ЕАД)