Забавеното провеждане на откривката в рудниците застрашава добива на въглища

Ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД предлага 3-годишен план, който има за цел да бъдат създадени оптимални условия за производство на електроенергия. Основният проблем за дружеството е липсата на ритмично развитие на откривката.

"Този капан е заложен още през 2009 г. Министърът на икономиката и енергетиката по това време Петър Димитров отмени ясно разписаната методика за ценообразуване на въглищата. В момента цената е 77 лева без ДДС за тон условно гориво, а реално трябва да бъде 115 лева" - съобщи пред журналисти изпълнителният директор на най-голямото в България държавно въгледобивно дружество инж. Андон Андонов.

За сметка на по-малкото постъпления в "Мини Марица-изток" ЕАД се дава възможност на американските централи "КонтурГлобал Марица изток 3" и "Ей И Ес Гълъбово" да печелят повече.

Нереално ниската цена на въглищата води и до липса на средства за извършване на планираните разкривни дейности. През 2015 г. дружеството е добило над 32 млн. тона въглища, при планирани 27,5 млн. тона. Причината за това свръхпроизводство е да бъдат задоволени нуждите на топлоелектрическите централи в комплекса "Марица-изток" от суровина. Националната електрическа компания има изгода от това "КонтурГлобал Марица изток 3" и "Ей И Ес Гълъбово" винаги да работят при 100% натоварване. Произведената от тях електроенергия влияе пряко при формиране на цената на електроенергията за бита. Ако не се постига договореното натоварване и съответно изкупуване на договорения обем електроенергия държавната компания плаща неустойки. За разлика от тях ТЕЦ „Марица изток 2“ продава електроенергия на свободния пазар.  

В края на 2015 г. топлоелектрическите централи в комплекса работят с обща мощност от около 3000 мегавата, а средната консумация на ден в България на ток е 5,2 - 5,3 мегаватчаса.

"За да бъде увеличено производството на въглища обаче, трябва да се изпълни планът на ръководството на "Мини Марица-изток", който обхваща периода от 2016 до 2018 г. Той е съгласуван с Български енергиен холдинг ЕАД и е одобрен от Министерството на енергетиката. През тези три години добивът не трябва да надхвърля годишно 27,4 млн. тона въглища. Също така централите трябва да се издължават ежемесечно на "Мини Марица-изток", за да може дружеството планирано да осигурява необходимите резервни части и да изпълни работата по разкривните дейности, защото без тях въгледобив не може да има" - обясни инж. Андонов.

Към момента държавното дружество има да получава от четирите топлоелектрически централи в комплекса, на които осигурява въглища, общо 428 млн. лева, като 393 млн. лева от тях са просрочени. ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" дължи 245 млн. лева, ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" - 119 млн. лева, ТЕЦ "Марица изток 2" - 44 млн. лева, а ТЕЦ "Брикел" - 20 млн. лева. На този фон общите просрочени задължения на "Мини Марица-изток" са 182 млн. лева.

Липсата на реакция и задържането на сегашната порочна практиктика ще доведе до срив на българската енергетика.

За проблема в началото на ноември 2015 г. предупредиха и от Националния стачен комитет на КТ "Подкрипа". През лятото категорична позиция представиха и от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) с искане за ефективно решаване на проблема с взаимната задлъжнялост в българската енергетика.

Счетоводната печалбата на дружеството за 11-те месеца на 2015 г. е 46 млн. лева, при очаквани 3 - 4 млн. лева. Голямата разлика е заради ненаправените планирани разходи и неизпълнените инвестиции, довели до силното изоставане от планираните разкривни дейности. За тях пари в дружеството липсват.

"Мини Марица-изток" трябва да разполага и със сериозен ресурс за изпълнение на предстоящите дейности, свързани и с отчуждаване на имоти, заради изселването на село Бели бряг, преместването на част от коритото на река Сазлия, на ВиК и подземна комуникация, и др. Общо за тях са необходими 630 млн. лева, като това са разчети от преди няколко години.

"Въпреки недоброто финансово състояние на "Мини Марица-изток", успяхме да извършим рехабилитация на техника и да внедрим нов багер на 18 декември 2015 г., който ще бъде представен официално на 18 януари" - съобщи инж. Андон Андонов. Той добави, че тече процес на избор на доставчик за още два нови багера, които са получили финансиране от Фонд "Козлодуй".

Изпълнителният директор на "Мини Марица-изток", уточни, че в момента в дружеството работят 7350 души, които получават заплатите си на определена дата, без забавяне. Липсата на пари обаче е принудила дружеството да не внася дължимите концесионни такси от около две и половина години , които са между 16 и 18 млн. лева на година. От средата на 2015 г. по същата причина в държавния бюджет не се внася и ДДС.

mini maritza iztok

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни