16% ръст на производството в област Стара Загора

Годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 14 471 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които работят общо 93 296 заети лица, отчитат от Националния статистически институт.

Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети - 13 332 предприятия. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 930, а на средните (50 - 249 заети) е 175. Големите предприятия с над 250 заети са 34.

Произведената продукция в област Стара Загора през 2014 г. възлиза на 6 409 млн. лв., като е отчетен ръст от 15.9% спрямо 2013 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където е създадена 31.6% от произведената продукция.

През 2014 година активните предприятия в област Стара Загора са реализирали приходи от дейността си в размер на 9 208 млн. лева. Отчетен е ръст от 5.7% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 8 605 млн. лв., което е с 4.8% повече в сравнение с 2013 година.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 8 538 млн. лв., като е отчетено увеличение с 6.5% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 52.7%, а предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и от сектор „Строителство“ съответно 30.8 и 5.0%.

През 2014 година 67.7% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 18.1% със загуба и 14.2% с нулев резултат.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 8 711 или 60.2% и в община Казанлък - 3 048 или 21.1%. В община Николаево развиват дейност 75 предприятия или 0.5% от общия брой за областта.

Добив на енергия

infoz autor www.infoz.bgТеми:
barcelona stoichkov stara zagora

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Милиони левове на Общината са несправедливо и нелогично блокирани

Заместник-кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов говори за състоянието на пътищата в общината и проблема с шосето до село Селце

Разказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

Честит Ден на миньора!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, честит Ден на миньора! Благодарение на добрата екипна работа и постигнатите резултати посрещаме празника с удовлетворение и самочувствие. Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, да останем верни на принципите си и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост и националната сигурност. С благодарност за Вашия професионален принос и с пожелания за здраве и благополучие. Андон Андонов - Изпълнителен директор