Изтича срокът за деклариране на доходите и заемите на физическите лица

И тази година физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение № 11 към декларацията за облагане на доходите им. Задължението им не включва отпуснатите банкови кредити.

ЗаемиВажно е физическите лица да не пропуснат да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат:

  • Получени през 2015 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени.
  • Непогасени остатъци по получени парични заеми в периода от 2010 г. до 2015 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.
  • Предоставени парични заеми през 2015 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2015 г. част от тях са непогасени.
  • Непогасени остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.

Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на горепосочените критерии, или са им останали остатъци от същите, декларират стойностите им в приложение № 11 към годишната декларация. Лицата следва да подадат декларациите си до 3 май 2016 г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирани суми.

Данъчните декларации за доходите, получени от физически лица през 2015 г., се подават на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК. Повече информация и консултации могат да бъдат получени от информационния център на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема