Комисията за защита на потребителите ще предпазва пенсионерите от нелоялни търговски практики

Споразумение за съвместна дейност за превенция на нелоялните практики, насочени към по-възрастните хора, подписаха Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Борис Минчев, председател на Сдружението „Народно движение против корупцията и за иновативна икономика”.

КЗП и Сдружението ще си партнират за по-бързо и ефективно разкриване и преустановяване на некоректните действия на търговци по отношение на хората от „третата възраст”. Предвиждат се и инициативи за повишаване информираността на тази група граждани за правата им като потребители на стоки и услуги. Целта е да те могат да се справят по-ефикасно със ситуации, в които търговци се опитват да ги подвеждат да сключват неизгодни за тях сделки. Фокусът ще бъде поставен върху продуктите, които не са им достатъчно добре познати.

Подписване на споразумение„От жалбите на по-възрастните потребители до нас разбираме, че без да осъзнават навреме, те често стават жертва на различен тип некоректни действия на търговци, които по-рядко засягат други граждани. За съжаление, в повечето случаи за това се разбира чак след като вече са налице сключени дългосрочни договори за ненужни за тях услуги и разтрогването им без неустойки може да стане едва при доказване, че са подписани в условия на прилагане на нелоялна практика. Това обикновено изисква повече време. Нашата цел е в партньорство със Сдружението и членовете му предварително да узнаваме какво заблуждава хората от тази уязвима група, за да работим за преустановяването на подобни практики, като същевременно оказваме помощ на тези граждани да са по-подготвени при взаимоотношенията им с търговците, особено при предлагането на телекомуникационни услуги или при т.нар. продажби извън търговски обект” - коментира Димитър Маргаритов.

„Ние считаме, че това сътрудничество с КЗП ще бъде от полза за членовете на Сдружението в частност и за хората от „третата възраст, както по отношение на предвиденото обучение за правата им, така и във връзка с готовността на контролния орган да приема от нас сигнали за нарушения и да извършва проверки по тях” - каза Борис Минчев.

Двете страни ще обединят усилия за установяването на по-високо ниво на защита на хората от „третата възраст”, като ги привлекат за активни участници в процеса, динамично обменят данни за състоянието на пазара и разискват възможните мерки за неутрализиране на негативните тенденции в него.

Планира се сътрудничество за изготвяне от екип от експерти (професори, доктори) на информационни материали, които да помогнат на тези хора да се запознаят бързо и лесно със своите права на потребители. На официалната интернет страница на КЗП ще се създаде специална рубрика, в която достъпно да бъдат разяснени базовите понятия и публикувани връзки към страниците на други компетентни органи за контрол, които също биха могли да са им полезни в различни ситуации.

За оптимална ефективност на инициативата резултатите от отделните кампании и събития ще бъдат представяни на обществеността.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Комисия за защита на потребителите)