В "Мини Марица-изток" ЕАД беше открит новият роторен багер

За нас от водещо значение е подобряването на условията на труд чрез сигурна технологична база. Това кaза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков в Раднево на церемония по предаване на новия роторен багер К 400 на "Мини Марица-изток" ЕАД.

По неговите думи, десет години след последното въвеждане в експлоатация на тежко минно оборудване, сега с новия багер не само ще се модернизира производството в най-голямото въгледобивно предприятие у нас, но и ще се намалят разходите за поддръжка и експлоатация при добива на въглища. Машината К 400 ще работи за изземване на вторичната откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”.

"В дългосрочен план реализираната инвестиция от 9 230 770 лева ще обезпечи значително работата във вътрешното насипище, гарантирайки стабилността на миннодобивните дейности в държавните мини" - каза още заместник-министър Станков. Той подчерта, че направената инвестиция е само крачка за постигане на по-ефективен добив и надеждни доставки на първичен енергиен ресурс за производство.

Със средства от Международния фонд „Козлодуй“ предстои в „Мини Марица-изток” ЕАД да бъдат изградени още два нови роторни багера на обща стойност 30 млн. евро. Заместник-министър Станков бе категоричен, че с реализацията на всички тези проекти ще се гарантира сигурността на енергийните доставки в страната чрез надеждно снабдяване с лигнитни въглища на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток“, които са с обща инсталирана мощност 3300 МВт.

Откриване на нов роторен багер

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на енергетиката)

На подобна тема