В „Мини Марица-изток” работят по сигнали за корупция

В „Мини Марица-изток” работят по сигнали за корупция

В „Мини Марица-изток“ ЕАД“. влезе в действие Правилник за работата със сигнали за корупция, корупционни прояви или конфликт на интереси и защита на лицата, които ги подават.

Той е в изпълнение на заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова за „Секторен антикорупционен план в енергетиката“.

От началото на март всеки гражданин може да сигнализира за корупция като ръководството на дружеството гарантира запазването на анонимността на подателя на сигнала.

Писмени сигнали за корупция могат да бъдат подадени чрез четирите пощенски кутии, поставени на територията на управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД и в административните сгради на трите рудника. Възможно е да се подават и по електронен път на интернет страницата на дружеството  или на горещата телефонна линия 0417 833 22 (телефонен секретар).

Редът и начинът на получаване, регистриране и разглеждане на сигналите е регламентиран и предвижда посочване на име, телефон или имейл за обратна връзка, при гарантирано запазване на анонимност. Подадените сигнали се разглеждат при наличие на изпълнени условия от централна комисия. Нейните членове попълват декларации за конфиденциалност и са задължени да не разгласяват данни от разглежданите сигнали. Всички длъжностни лица, работещи в „Мини Марица-изток“ ЕАД“, са задължени да оказват съдействие на проверяващите.

infoz autor www.infoz.bg