"Мини Марица-изток" ЕАД внедрява два нови роторни багера

Инвестициите в технологично оборудване в "Мини Марица-изток" ЕАД ще гарантират сигурността на енергийните доставки. Въгледобивното дружество ще увеличи производителността си.

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на подписването на договори за проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на два роторни багера от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток“ ЕАД. По думите на енергийния министър договор за багер с такива параметри не е подписван от 1989 година. На подписването на договора присъства изпълнителният директор на Български енергиен холдинг Петьо Иванов.

Теменужка Петкова на подписването на договора в "Мини Марица-изток"Изпълнител по проекта е консорциум между полското дружество Famur S.A. и „Българска енергетика“ АД, избран чрез тръжна процедура по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие,която е администратор на средствата от фонда. До момента консорциумът е извършил рехабилитация на пет багера в "Мини Марица-изток". Новите багери ще бъдат въведени в експлоатация до 3 години.

Стойността на договора е за близо 26 млн. евро. Половината от сумата е осигурена от Международния фонд „Козлодуй“, а останалите 50% са собствени средства на най-голямото въгледобивно дружество в България.

"Новите багери ще заместят три, които са внедрени през 1962 г. По този начин ще се повиши не само производителността, но и ще се намалят разходите за енергия"- каза още инж. Андонов.

След разплащането между Националната електрическа компания и двете американски топлоелектрически компании (ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"), преодоляхме проблема с междуфирмената задлъжнялост в сектора. "Мини Марица-изток" получиха дължимите 356 млн. лева. С тях дружеството успя да се разплати на доставчици, изчисти задълженията си към бюджета и преведе сумите за концесионна дейност на общините, на чиято територия се осъществява тя, информира още Теменужка Петкова.

 

Енергийният министър Теменужка Петкова: Националната електрическа компания няма да трупа нови загуби...

Енергийният министър Теменужка Петкова: Търсят се начини ТЕЦ "Марица изток - 2" ЕАД да преодолее финансовите загуби, които се дължат най-вече на сумите платени за вредни емисии

Енергийният министър Теменужка Петкова за очакванията от проучването за добив на нефт и природен газ в Черно море

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24