„Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява заявките на топлоелектрическите централи

12 014 791 тона въглища са добити в „Мини Марица-изток” ЕАД за първите шест месеца на 2016 г. Това представлява 93% от предвидения за полугодието план за добив и покрива 100% от заявките от топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.

Разкритите, транспортирани и насипани количества земна маса от началото на годината са 42 867 410 кубически метра, с което са изпълнени 104% от разчетите. Най-много въглища – 6 678 214 тона са подадени към държавната ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД. Малко над 2 милиона тона въглища е потреблението на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3” АД, толкова са и количествата доставени на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”. Доставените въглища на “Брикел” ЕАД са 1 137 198 тона.

През първото полугодие на 2016 г. започна преустройството на участък „Добив” на рудник „Трояново - 3” за подаване на въглища към ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, с цел осигуряване на сигурността на доставките на най-голямата държавна топлоелектрическа централа.

mini maritza iztok radnevo

infoz autor www.infoz.bg