„Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява заявките на топлоелектрическите централи

12 014 791 тона въглища са добити в „Мини Марица-изток” ЕАД за първите шест месеца на 2016 г. Това представлява 93% от предвидения за полугодието план за добив и покрива 100% от заявките от топлоелектрическите централи в комплекс „Марица изток”.

Разкритите, транспортирани и насипани количества земна маса от началото на годината са 42 867 410 кубически метра, с което са изпълнени 104% от разчетите. Най-много въглища – 6 678 214 тона са подадени към държавната ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД. Малко над 2 милиона тона въглища е потреблението на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3” АД, толкова са и количествата доставени на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”. Доставените въглища на “Брикел” ЕАД са 1 137 198 тона.

През първото полугодие на 2016 г. започна преустройството на участък „Добив” на рудник „Трояново - 3” за подаване на въглища към ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, с цел осигуряване на сигурността на доставките на най-голямата държавна топлоелектрическа централа.

mini maritza iztok radnevo

infoz autor www.infoz.bgbarcelona stoichkov stara zagora

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Милиони левове на Общината са несправедливо и нелогично блокирани

Заместник-кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов говори за състоянието на пътищата в общината и проблема с шосето до село Селце

Разказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

Честит Ден на миньора!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, честит Ден на миньора! Благодарение на добрата екипна работа и постигнатите резултати посрещаме празника с удовлетворение и самочувствие. Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, да останем верни на принципите си и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост и националната сигурност. С благодарност за Вашия професионален принос и с пожелания за здраве и благополучие. Андон Андонов - Изпълнителен директор