В „Мини Марица-изток“ обсъдиха превантивни мерки при бедствия и аварии

Изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" ЕАД инж. Андон Андонов проведе работна среща с областните управители на Стара Загора Георги Ранов, на Сливен Татяна Петкова, на Ямбол Димитър Иванов и на Хасково Станислав Дечев.

На срещата бяха обсъдени възможностите за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения, за добра координация и ефективност при кризисни ситуации, бедствия и аварии. Андон Андонов представи на областните управители  изградената на територията на  рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД водоотливна система и обвързаността ѝ със състоянието на водоемите в региона. Заместник-изпълнителният директор на дружеството Димитър Чолаков ги запозна с предварителната подготовка, извършена тази година за предотвратяването на наводнения и готовността за бързо реагиране при бедствия и аварии. Обсъдени бяха проблеми, касаещи работата на мините и областните управи в кризисни ситуации. Областните управители заявиха готовност за съвместна работа и подготовка за предстоящия есенно-зимен сезон.

След представянето на новия презентационен филм за „Мини Марица-изток” ЕАД участниците в срещата обсъдиха осигуряването на квалифицирани кадри и тяхната по-добра подготовка за практическа дейност, чрез подобряването на връзката между обучение и практика. Андон Андонов представи новия образователен проект на дружеството за дуално обучение на ученици от Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Георги Раковски“ в Стара Загора, който ще бъде стартиран от началото на тази учебна година. Той заяви и намеренията за разширяването му чрез включването на ученици от Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“ в Раднево от следваща учебна година.

Изпълнителният директор на дружеството обсъди с областните управители проекта за подобряването на връзката между обучение и практика и във висшата образователна степен, чрез откриването на филиал на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” в Раднево. В предварителните разговори с ръководството на университета се предвижда обучението на студенти в две специалности - "Технология на открития въгледобив" и "Минна електромеханика". Към март 2016 г. в МГУ „Св. Иван Рилски” се обучават 195 работници и служители на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Ръководството на минното дружество и областните управители се обединиха около обобщението, че проблемите свързани с най-голямото българско въгледобивно дружество са от социална значимост и за четирите области. Изискват общи усилия и налагат намирането на конкретни и бързи превантивни решения.

Станислав Дечев, Георги Ранов, Андон Андонов, Татяна Петкова и Димитър Иванов

На снимката (от ляво надясно): Станислав Дечев, Георги Ранов, Андон Андонов, Татяна Петкова и Димитър Иванов

www.infoz.bg

На подобна тема