"Мини Марица-изток" ЕАД стабилизира финансовото си състояние

От март 2016 г. "Мини Марица-изток" ЕАД няма финансови проблеми в резултат на разплатените задължения от страна на централите в комплекса. Въгледобивното държавно дружество все още има неизплатени средства в размер на 132 млн. лева, от които 92 млн. лева просрочени.

изпълнителният директор на Мини Марица-изток ЕАД  инж. Андон АндоновНай-големият длъжник е ТЕЦ "Марица изток 2" - с 91 млн. лева, следван от "Брикел" - с 22 млн. лева, ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" - с 15 млн. лева и ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" - с 4 млн. лева. Това съобщи изпълнителният директор на мините инж. Андон Андонов на пресконференция, посветена на Деня на миньора - 18 август. От своя страна "Мини Марица-изток" ЕАД дължи 55 млн. лева на Български енергиен холдинг, 7 млн. лева на доставчици и 2 млн. лева на банки.

"Неразплатените към нас средства в размер на 132 млн. лева и отказът на Министерство на енергетиката да увеличи цената на въглищата водят до корекции на инвестиционната ни програма. Съоръженията ги поддържаме с ремонти, вместо с инвестиции" - коментира инж. Андонов. Цената на въглищата, произведени в "Мини Марица-изток" ЕАД е 77 лева за тон условно гориво. Те се продават под себестойност и на всеки тон загубата е 2,56 лева.

Инж. Андон Андонов увери, че дружеството изпълнява на 100% заявките на топлоелектрическите централи и не съществува риск от срив в производството. До момента са продадени 15,300 тона въглища, а постъпленията са в размер на 283 млн. лева. Изпълнението на плана по откривка е 102%. Общият среден коефициент е 3,49, през следващата година трябва да достигне 4.

С цел оптимизиране на разходите от 17 август "Мини Марица-изток" експериментално закупуват по 35 мегаватчаса електроенергия от свободния пазар. Досега за мегаватчас дружеството е заплащало 75 лева, а сега - по 44 лева. "Целта ни е 100% да излезем на свободния пазар на електроенергия" - каза още изпълнителният директор.

Той добави, че ръководството на дружеството и синдикатите работят в синхрон и Колективният трудов договор се спазва стриктно.

Ръководството на дружеството акцентира на темата с липсата на квалифицирани кадри, която е проблем за бизнеса като цяло. В тази връзка "Мини Марица-изток" ЕАД се включва от новата учебна година в системата на дуалното обучение. 15 ученици от Професионалната гимназия по електротехника в Стара Загора ще се обучават в дружеството. Също така са водени разговори с кмета на община Раднево и с областните управители на четирите съседни области за необходимостта от разкриване на филиал на Минно-геоложкия университет в Раднево. Исканията са в него да се обучават студенти по специалностите "Технология на открития въгледобив" и "Минна електротехника".

На 18 август по повод Деня на миньора се състоя ритуал за поднасяне на венци и цветя на архитектурен комплекс „Св. Иван Рилски” в Раднево.

Венета Асенова | www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24