"Мини Марица-изток" успешно усвоява средствата по Фонд "Козлодуй"

„Мини Марица-изток“ ЕАД най-добре в страната работи по усвояването на средствата, отпуснати по Международния фонд „Козлодуй“. Това заяви ръководителят на дейността на Фонда в Европейската банка за възстановяване и развитие Валентин Шайдер.

В края на септември 2016 г. се проведе среща за обсъждането на статуса на проектите, изпълнявани в дружеството със съфинансиране от Международния фонд „Козлодуй”, в която участваха представители на „Мини Марица-изток” ЕАД от звеното за управление на проектите и на Европейската банка за възстановяване и развитие, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Заместник-изпълнителният директор на въгледобивното дружество Димитър Чолаков, в качеството си на председател на звеното за управление на проектите, отчете напредъка по изпълнение на договорите в рамките на двете грантови споразумения.

Мини Марица-изток„Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява двата лота от последния договор по споразумението за безвъзмездна помощ № 032A. С тяхното реализиране ще се компенсира реактивната енергия, консумирана от тежкото минно оборудване. Ще се подменят старите промишлени осветителни тела с високоефективни светодиодни LED прожектори. До края на 2017 г. с тези два лота дружеството ще усвои напълно средствата от безвъзмездната финансова помощ по споразумението в размер на 15 млн. евро.

Ръководителят на проектите Леонид Ганозлиев представи текущия напредък на новия договор от второто грантово споразумение, с чието изпълнение през 2019 г. в мините ще заработи един напълно нов роторен многокофов багер.

Ръководителят на дейността на Международен фонд „Козлодуй” Валентин Шайдер оцени високо усилията на ръководството и ангажираността на екипа на дружеството и изрази увереността си в успешното изпълнение на проектите.

Допълнителна информация

Споразумение за безвъзмездна помощ № 32 “Енергийно ефективна рехабилитация на тежко индустриално минно оборудване на Мини Марица-изток”. Стойността на финансирането е 21 млн. евро, от които 15 млн. евро от Международен фонд „Козлодуй”.

Проектът предвижда въвеждането на енергийно ефективни мерки, чрез рехабилитация на тежко индустриално оборудване, трансформатори, електрически подстанции, система за контрол на натоварването и управление на транспортни ленти и екскаватори.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24