Общини и областни пътни управления обсъдиха съвместни действия при зимни условия

Общини и областни пътни управления обсъдиха съвместни действия при зимни условия

В „Мини Марица-изток” ЕАД се проведе традиционната работна среща с представители на общини и областни пътни управления за осигуряването на нормалния работен процес в дружеството при екстремални зимни условия.

Поканата на „Мини Марица-изток” ЕАД беше към 12 общини и три областни пътни управления за координиране на действията. Срещата беше открита от ръководителя на отдел „Сигурност“ в дружеството Стоян Стоянов. Начало на разискванията постави директорът по производствено-техническите въпроси Ясен Чаушев. Разгледани бяха въпроси свързани с организацията на почистването и поддържането на пътната мрежа по направленията на извозванетона работници и служители от и до местоживеенето им.

Представители на общините Стара Загора, Хасково, Сливен, Тунджа, Раднево, Гълъбово, Симеоновград, Нова Загора, Тополовград и областните пътни управления на Хасково, Стара Загора и Ямбол обсъдиха заедно с екип специалисти отдружеството готовността за зимата. Поставени бяха конкретни въпроси и от двете страни за координиране на усилията за осигуряването на нормален ритъм на работа в зимни условия.

Представителите на общините изказаха удовлетворение, че традицията за тази среща се спазва и всяка есен се анализират проблемните въпроси на базата на опита от предходни години. По този начин се акцентира на превантивната подготовка за зимни условия.

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24