Мини Марица-изток ЕАД изпълни производствената си програма за годината

„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни производствената си програма за годината

На 28 декември „Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни производствената си програма за 2016 г. Добити са 27 505 683 тона въглища, разкрити, транспортирани и насипани са 86 589 831 кубични метра земна маса.

За първи път през последните шест години дружеството изпълнява над 100% годишния си план по откривка, съобщиха от пресцентъра.

Коефициентите на устойчивост през отчетния период осигуряват необходимия стабилитет на работните и неработните бордове и добива на въглища.

С реализираните количества въглища дружеството е изпълнило заявките на централите в комплекса "Марица изток", съобразно утвърдената програма за развитието му в периода 2016 - 2018 година.

„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълнява задълженията си по отношение на персонала и социалните партньори, поети въз основа на подписания през март тази година Колективен трудов договор.

През април 2016 г. „Мини Марица-изток“ получи 356 млн. лева, като със сумата бяха покрити натрупани задължения от ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и топлоелектрическата централа на "КонтурГлобал". С тези средства Мините от своя страна погасиха своите дългове към държавата, банките и Българския енергиен холдинг, както и към доставчици на компанията. Финансовата стабилност доведе и до изпълнение на плановете и нормализиране на коефициентите на откривка. Гарантирани са и доставките през зимния период.

Към края на октомври 2016 г. "Мини Марица-изток" ЕАД има печалба за 10-те месеца на годината в размер на 5,99 млн. лева, сочат финансовите отчети на дружеството. От началото на годината до 31 октомври приходите на дружеството са малко над 394 млн. лева.

www.infoz.bg

През април дружеството получи 356 млн. лева стари задължения от AES Гълъбово и КонтурГлобал. С тези средства мините от своя страна погасиха своите дългове към държавата, банките и Българския енергиен холдинг (БЕХ), както и към доставчици на компанията.

Финансовата стабилност доведе и до изпълнение на плановете и нормализиране на коефициентите на откривка, коментираха от дружеството в следващите месеци. Така мините могат да гарантират доставките през зимния период. 

Към края на октомври "Мини Марица-изток" излязоха на печалба - в размер на 5,99 млн. лева, сочат финансовите отчети на дружеството. От началото на годината до 31 октомври 2016 година приходите в компанията възлизат на малко над 394 млн. лева.

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24