Мини Марица-изток ЕАД работи с нови верижни машини

"Мини Марица-изток" ЕАД работи с нови верижни машини

Три нови верижни машини влязоха в експлоатация в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД. Това е поредната доставка за реализиране програмата на дружеството за подмяна на спомагателната техника в изпълнение на инвестиционната програма за 2016 г.

Тръбокладът е универсална верижна машина, която дава възможност за повдигането на тежки товари и придвижването им на средни разстояния. Верижните машини могат да се използват и за преместването на гумено-лентови транспортьори. Тръбокладите имат електронна мониторна система за контрол и диагностика на всички функции. Данните за състоянието на машината и работните ѝ параметри се предават чрез телеметрична система в реално време. Машините разполагат с оборудване за преместването на гумено-лентови транспортьори.

С новите верижни машини ще се повиши ефективност на производството и ще се осигурят нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване. Разходите за поддържането на старата, амортизирана техника ще бъдат намалени.

www.infoz.bg