Мини Марица-изток отбеляза Международния ден в памет на загиналите или пострадалите при аварии работници

"Мини Марица-изток" отбеляза Международния ден в памет на загиналите или пострадалите при аварии работници

Венци и цветя бяха поднесения пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници и служители по време на строителството и експлоатацията на минно-енергийния комплекс „Марица-изток”.

Международният ден в памет на загиналите или пострадалите при аварии работници - 28 април беше отбелязан от мениджърския екип на “Мини Марица-изток” ЕАД, управителите на трите рудника, социални партньори, ръководители от управлението, работници и служители в дружеството, представители на Община Раднево и граждани.

Денят се отбелязва в повече от сто страни в света и целта му е да повиши осведомеността и да фокусира вниманието на обществеността върху мащаба на проблема, за да помогне за намаляването на смъртните случаи и наранявания на работното място. Ангажираността и отговорното отношение на „Мини Марица-изток” ЕАД, като работодател и на работещите в дружеството за създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд, са единственият възможен път за трайното изграждане на култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания.

28 април е и Световен ден за безопасност и здраве при работа. Ежегодното му отбелязване започва от 2001 г., а в своя настоящ вид се чества от 2003 г., когато Международната организация на труда акцентира обществеността върху идеите за превенция на нещастните случаи на работното място и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания.

www.infoz.bg

Теми: