Ръководството на "Мини Марица-изток" получи нов тригодишен мандат

С решение от 7 март на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД се дава нов тригодишен мандат на сегашното ръководство на „Мини Марица – изток“ ЕАД в състав: Андон Петров Андонов, Николай Стефанов Диков и Георги Иванов Коев.

Мини Марица-изтокРъководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица–изток“ ЕАД и особено на г-н Николай Диков – председател на Съвета на директорите и г-н Андон Андонов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, заедно с неговото оперативно ръководство. Министерството на енергетиката пожелава на екипа успешна и ползотворна работа през новия мандат.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема