Инж. Андон Андонов: Приоритетите ни са устойчива енергетика и работещ комплекс Марица изток

Инж. Андон Андонов: Приоритетите ни са устойчива енергетика и работещ комплекс „Марица изток”

Устойчива енергетика и работещ комплекс Марица изток са приоритетите за инж. Андон Андонов, председател на съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и изпълнителен директор на „Мини Марица-изток" ЕАД, съобщиха от пресцентъра на въгледобивното дружество.

Основен приоритет е обединяване на усилията на всички страни, имащи отношение към съществуването и развитието на комплекса „Марица изток”, за съхраняване на въгледобива в Маришкия басейн. Готвим се за зимата. 29 032 000 лева са вложени в ремонтни дейности, ще изпълним заявките на централите, заяви в интервю преди Деня на миньора – 18 август, казва в интервю инж. Андонов.

– Г-н Андонов, посрещате професионалния празник на миньорите на позицията председател на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг, какво Ви носи тя?

– Посрещам празника с удовлетворение от добрите резултати. Приемам позицията като нова отговорност и като нова възможност за въглищната енергетика. „Устойчива енергетика и работещ комплекс Марица изток”, ще бъде мотото на моята работа в холдинга. Да се надяваме, че ще успея да защитя комплекса Марица изток, защото нашата работа е зависима от работата на централите. Комплексът „Марица изток“ има запаси за над 50 години и час по-скоро трябва да се разработи енергийна стратегия, която да определи бъдещето му. Ние сме в проектна готовност за големи инфраструктурни обекти, които са с дълъг период на реализация и които изискват значителни финансови средства. Но ще бъде национално самоубийство, ако ние се откажем от това природно богатство, което дава на България енергийна сигурност, за която „Мини Марица-изток“ ЕАД може да бъде гарант и занапред. Не случайно и логото на дружеството е „Енергийна независимост, национална сигурност”.

– Кои са приоритетните задачи?

– Да работим за подобряване на безопасните условия на труд на работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД и да бъдем гарант за доставката на въглища към топлоелектрическите централи, което води до производство на 3000 МWh (мегаватчаса) електроенергия. Значението на комплекса „Марица изток” за енергийната сигурност на Република България, определя и политиката, заложена в управленската програма на дружеството – осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток” ЕАД и гарантиране на възможността във всеки момент да се отговори на потребността, изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища. От началото на 2019 година до края на юни в „Мини Марица-изток“ ЕАД са добити 13 074 957 тона въглища. Финансовото състояние на дружеството към настоящия момент е стабилно. От разчетените инвестиционни разходи в „Мини Марица-изток“ ЕАД за първото полугодие са усвоени 30 999 000 лева.

При разработването на годишната инвестиционна програма на „Мини Марица-изток” ЕАД за 2019 г. са спазени няколко основни приоритета: обезпечаване на нормалното развитие на минните работи за осигуряване добива на 27 500 хил. тона въглища и 95 000 хил. куб. метра откривка; подобряване, реконструкция и модернизация на конструкции, системи и компоненти на производствения процес; осигуряване на необходимата рехабилитация за поддържане на висока надеждност на тежкото минно оборудване; доставка на нова технологична механизация за оптимизация на производствения процес; повишаване надеждността на оборудването и строителните конструкции, ефективността на производството и удължаване на ресурсите при спазване на нормите за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

– Кои са водещите принципи на Вашия екип?

– Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. Дружеството се стреми да подобри стандартите за работа, за социално развитие, за опазване на околната среда, както и за подобряване на стандарта на живот. „Мини Марица-изток” ЕАД се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено източномаришкото находище, но и към национални каузи. „Мини Марица-изток“ ЕАД непрекъснато подобрява и развива своята социална политика. Доброто социално партньорство е традиция в „Мини Марица-изток” ЕАД. Добрите взаимоотношения между работодателя и синдикалните организации са гарантирани от колективен трудов договор, който се актуализира на всеки две години. През април 2018 г. подписахме нов, в който са запазени социалните права на работниците и на служителите. Изпълняваме всички постигнати договорености. Наистина при нас условията за работа са трудни, но за сметка на това хората ни имат сигурност – заплатите се изплащат редовно, спазва се договореното по Колективния трудов договор, дават се всички придобивки. За 10 години петдневната здравно-възстановителна рехабилитация са ползвали 32 805 работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД от стартирането ѝ през януари 2009 г. до 12 юли 2019 г. Те са имали 164 025 дни пълноценен отдих, осигурен от работодателя. Програмата дава възможност на всеки работник и служител да премине възстановителен курс. Близо 1800 души получиха професионална квалификация за първото полугодие в „Мини Марица-изток” ЕАД. Мениджърската работа е баланс на отговорност, дисциплина и правилна преценка, но силата ни е в хората, в добрата екипна работа.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24