Мини Марица-изток прекратява работата по откривката до 31 март

„Мини Марица-изток” прекратява работа по откривката до 31 март

От 17 до 31 март 2020 г. се прекратява работата по откривка в „Мини Марица-изток“ ЕАД, а добивните участъци продължават да работят. Това беше решено на днешното заседание на оперативния щаб, сформиран в дружеството за мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19. Мярката няма да доведе до проблеми с ритмичното снабдяване с въглища на ТЕЦ-овете от комплекса.

В момента „Мини Марица- изток“ ЕАД разполагат с достатъчно количество разкрити въглища, които обезпечават работата на топлоцентралите от комплекса.

За създаване на добра методика на превенция в минния комплекс, предвид обявеното извънредно положение в страната, оперативният щаб ще бъде в пряка връзка с Областния оперативен щаб в Стара Загора. Предприемат се различни форми за неприсъствие на работа, целящи минимизиране броя на необходимия персонал за нормалното протичане на дейността на комплекса и осигуряване на нормалните доставки на въглища за централите.

Достъпът на външни лица в сградите на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД е прекратен, съобщиха от пресцентъра.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема