"Мини Марица-изток" закупи два модерни багера

"Мини Марица-изток" закупи два модерни багера

Два нови еднокофови багера закупи "Мини Марица-изток" ЕАД. Те са необходими за изземването на земни маси и изкопаването на отводнителни канали в рудничните участъци за поддържането на водоотливната система в рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-север“.

Дългата им стрела позволява почистването на речни корита. Машините влизат в експлоатация в особено важен момент за дружеството – подготовката за есенно-зимния период. До момента за голяма част от тези дейности се наемаше външна техника.

Със закупуването на съвременни машини се намаляват разходите за поддържането на амортизирана техника, повишава се производителната ефективност и се осигуряват нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване.

Нов багер в Мини Марица-изтокПри доставката на специфична техника персоналът, който ще я въведе в експлоатация, преминава курс на обучение, осигурен от доставчика. Веднага след доставката багеристи от трите рудника на дружеството бяха обучени за техническите възможности на новите машини.

Кинематика на работния орган позволява копаене на дълбочина не по-малко от 11 845 mm, височина на копаене не по-малко от 13 075 mm и радиус от ос на въртене не по-малко от 15 380 mm. Багерната кофа е стандартна с обем 0,5 m³. Кабината е ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно изискванията на ISO 3471, с климатик. Седалката е комфортна с амортисьор и уреди за отопление и размразяване. Има възможност за заключване както на кабината, така и на двигателния отсек и резервоара за гориво. Гаранционният срок е 24 месеца или 3000 мото часа. Гаранционното обслужване е за сметка на изпълнителя по местобазиране на машините и включва пълен сервиз – труд, резервни части, масла, антифриз и филтри, необходими за нормалната работа на машините през гаранционния срок.

Новите еднокофови багери на верижен ход са закупени в изпълнение на инвестиционната програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД за 2015 г.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на "Мини Марица-изток" ЕАД)