Започва проучване на възможностите за улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на въглероден двуокис в България

Бъдещето на комплекса „Марица-изток” в светлината на новите възможности, които предлагат науката и технологиите обсъдиха днес на среща в централата на въгледобивното дружество изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, ректорите на Минно-геоложкия и Техническия университети - проф. д-р Ивайло Копрев и проф. дн инж. Иван Кралов.

В срещата участваха още деканът на Енергомашиностроителния факултет на Техническия университет проф. д-р инж. Тотьо Тотев и проф. Георги Тодоров, заместник-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция във висшето учебно заведение.

Акцент в проведените разговори бе проект за удължаването на живота на комплекса, който има подкрепата на най-високо ниво в държавата и трябва да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Учените подчертаха, че стремежът им е създаването на интелигентна конструкция, която да издържи на всички европейски изисквания за въглеродна неутралност. В хода на разговора стана ясно, че започва предпроектно проучване, което трябва да установи какви са възможностите за улавяне, транспортиране, съхранение и утилизация на въглероден двуокис (СО2) на територията на страната.

Всички участници в срещата подчертаха загрижеността си и големия интерес от възможността комплексът да продължи да работи. Гостите изразиха увереност, че визия със „зелен елемент” изпълнява изискванията и условията на Зелената сделка и определиха целта си като мисия на науката в подкрепа на енергетиката в България. Интересът е стратегически, единодушни бяха всички.

Темите бяха дискутирани по-късно и на среща с изпълнителния директор на ТЕЦ "Марица-изток 2” ЕАД Живко Динчев.

oni ucheni

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема