Изгражда се нов роторен багер в „Мини Марица-изток” ЕАД

Активно се работи по изграждането на нов компактен багер в „Мини Марица-изток” ЕАД. Дейностите по договора с чешката инженерингова фирма НОЕН, сключен през 2014 г., включват разработка на идеен и работен проект, доставка на всички части, монтаж, настройки и въвеждане в експлоатация на роторен багер K 400.1 PZ 20363.

Заради мащабите на багера, изпълнението на договора се осъществява по предварителен график.

„Въпреки ликвидната криза, в която се намира дружеството през последните години, ръководството никога не е спирало да мисли за обновяването на тежкото минно оборудване. Основните машини, с които работим за добив на въглища и за откривка, са технологично и физически остарели. Новият роторен багер ще облекчи значително работата ни по осигуряване на стабилитета на водeнe на минните работи в южната част на рудник „Трояново-север”. С тази инвестиция поемаме глътка въздух в дългосрочен план” - заяви Андон Андонов, изпълнителен директор на въгледобивното дружество.

Предвижда се новият багер да работи за изземване на вторичната откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”. Част от това насипище на рудника блокира изземването на около 48 млн. т въглища от така наречения целик под река Овчарица. За добиването на тези въглища през следващите 15 - 18 години е необходимо да се изкопаят около 50 млн. куб. метра земна маса от него. Минногеоложките условия в района налагат използването на специализирана минна механизация за работа в силно лепливи глини и терени с ниска товароносимост

На база на специфичните изисквания за натоварване и мощност на багера, заявени от страна на най-голямото въгледобивно дружество в страната, до края на годината ще бъде създадена уникална за страната машина. Дължината на багера ще бъде 52 метра, широчината 15 метра и височината 14 метра. Диаметърът на роторното колело ще бъде 8 метра, а теглото му достига 680 тона. Проектната мощност е 1300 кубически метра на час. Новият багер ще отговаря на безкомпромисното изискване за специфично натоварване на почвата.

bager new

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на "Мини Марица-изток" ЕАД)