Започва частична реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа в Раднево

 На 29.06.2022 г. в 11 часа в град Раднево на ул. „Андончо Черковски“, източно от болницата, ще се състои официална церемония по откриване на строителен обект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора.

Проектът включва частична реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа. Със стоманени тръби ще бъде подменен водопровод, дълъг 2 258 м., захранващ централната градска част на града и кв. Гипсово. В момента този водопровод е изцяло амортизиран и загубите на вода са големи.

Работният проект за обекта предвижда подмяната на водопровода в градската част да се изпълни по безизкопна технология. Предвижда се стартирането на реалните строителни дейности да започне средата на лятото тази година.

Ще бъде ремонтиран външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“. Водопроводът се изпълнява изцяло от чугун, като към момента вече е реализирана по-голямата част от предвиденото трасе.

В землищата на селата Хан Аспарухово и Горно Ботево предстои изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци.

До момента са пресондирани седем от осемте кладенеца, като се очаква целият обект да бъде изпълнен до края на годината.

На церемонията за първа копка ще присъстват инж. Росен Найденов – управител на ВиК Стара Загора, инж. Андон Тонев – ръководител на проекта, д-р Теньо Тенев – кмет на Раднево, инж. Йордан Дамянов – управител на фирмата изпълнител.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лв., от които:

  • 76 217 148,61 лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд,
  • 13 450 085,04 лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет,
  • 11 996 296,57 лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора, заедно с 20 332 706,04 лева недопустими разходи за ДДС.

 

Pokana Stara Zagora Radnevo

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg