подписване на договор

С 39 млн. лева се финансират прединвестиционни проучвания във ВиК сектора

Четири договора на обща стойност 38,9 милиона лева за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за ВиК проекти в 14 области, сред които и Стара Загора, са подписани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Обединение ЕРА 2015 ще разработи прединвестиционните проекти за областите Стара Загора, Видин, Враца и Перник. Консорциум ДЗЗД РПИП ВиК ще работи в областите Бургас, Сливен и Шумен. Проучванията за областите Пловдив, Кърджали и Ямбол ще бъдат изготвени от Обединение Тракийска вода 2015. ДЗЗД Уотър Дизайн - БКО ще подготви РПИП за водните териториите на областите Варна, Добрич, Силистра и Русе.

В рамките на предвидените дейности избраните изпълнители трябва да подготвят регионални инвестиционни ВиК проекти, формуляри за кандидатстване за европейско финансиране с всички необходими приложения и анализи, както и идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура. С тях ВиК операторите в 14-те области ще могат да кандидатстват за финансиране от Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020.

infoz autor  www.infoz.bg

На подобна тема