Провежда се проучване на доходите и условията на живот в област Стара Загора

България участва в изследване на Европейския съюз и Евростат за изучаване на бедността и социалната изолация в периода март - май 2016 г. Националният статистически институт провежда чрез териториалните бюра наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот”.

Изследването се провежда паралелно във всички държави членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски страни.

ДоходиЗа целите на проучването е формирана четиригодишна ротационна извадка от около 7 200 домакинства от цялата страна. Всяка година се подменя част от първоначално избраните домакинства, като целта на повтарящото се наблюдение дава възможност за оценка на моментното състояние на домакинството, както и за проследяване на настъпилите през годините промени в доходите и социалния статус. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2016 г. част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. Целта на тази промяна е да се получат по-добри оценки на продължителни явления - например постоянен риск от бедност за по-продължителен период.

В периода март - май 2016 г. анкетьори от Териториалното статистическо бюро - Югоизток, ще посетят 40 населени места на територията на област Стара Загора и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип.

По общини, населените места са следните:

 • Община Братя Даскалови – селата Братя Даскалови, Марково и Оризово;
 • Община Гурково – гр. Гурково;
 • Община Гълъбово – гр. Гълъбово и селата Мъдрец и Обручище;
 • Община Казанлък – градовете Казанлък, Крън и Шипка и селата Енина, Овощник, Розово, Средногорово, Черганово и Шейново;
 • Община Мъглиж – гр. Мъглиж и селата Дъбово и Тулово;
 • Община Николаево – гр. Николаево;
 • Община Опан – селата Бащино и Кравино;
 • Община Павел баня – селата Габарево, Горно Сахране и Търничени;
 • Община Раднево – гр. Раднево и селата Българене, Коларово и Трояново;
 • Община Стара Загора – гр. Стара Загора и селата Калояновец, Плоска могила, Преславен, Оряховица, Хан Аспарухово и Християново;
 • Община Чирпан – гр. Чирпан и селата Спасово и Целина.

infoz autor www.infoz.bg

Теми: