Земеделската земя в община Стара Загора достигна цена от 656 лева за декар

Средната цена на декар земеделска земя в област Стара Загора достига 441 лв. през 2014 г., което е с 9.4% по-малко в сравнение с 2013 година. Спрямо предходната година се наблюдава намаление на цената на нивите с 10.1% , докато при овощните насаждения, лозята и постоянно затревените площи се наблюдава увеличение съответно с 10.9, 24.5 и 40.5%.

земеделска земя в област Стара Загора, цениРегистрираните средни цени на нивите, овощните насаждения, лозята и постоянно затревените площи в област Стара Загора през 2014 г. остават под средните цени на тези категории земя за страната, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Стара Загора.

През 2014 година най-висока е цената на земеделската земя в община Стара Загора - 656 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в община Стара Загора - с 42.9% и в община Раднево - с 42.1%.

През 2014 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Стара Загора достига 28 лв., което е с 3.7% повече спрямо 2013 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за нивите - със 7.4% и за овощните насаждения - с 4.0%.

През 2014 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Чирпан- 31 лв., което е близо два пъти по-високо от стойността в общините Мъглиж и Николаево. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички общини на областта, с изключение на общините Мъглиж и Николаево, където е регистрирано намаление на цената с около 20% и община Опан, където стойността на рентното плащане остава без промяна.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на НСИ)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема