Засилени проверки за непълнолетни в заведенията в Стара Загора

В питейните заведения и местата, посещавани от млади хора в Стара Загора, ще се извършват масирани полицейски проверки. Това включва работната карта, която Общественият съвет по проблемите на насилието в училищата обсъди на първото си заседание. Той беше създаден по предложение на кмета Живко Тодоров, след проведената открита среща с обществеността, посветена на проявите на насилие сред подрастващите.

Освен това във всички училища ще бъдат назначени психолози и педагогически съветници.

POLICE EMBLEMAЧленовете на съвета заявиха необходимостта от създаване на кабинет за безплатни консултации на родителите от училищни психолози, както и организирането на беседи за християнските ценности и морално-волеви качества, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Набелязаните конкретни дейности включват още популяризиране на положителните модели на поведение на младите хора, създаване на артателие „Сърцето на куклите“, засилване на информационния обмен на дейности между училищата и създаване на база данни, подобряване работата на туристическо дружество „Сърнена гора“ с училищата и създаване на програма за осмисляне на свободното време на децата през почивните дни и ваканции.

Целта на обществения съвет, според кмета, е да се осигури специализирана помощ от училищни психолози, които да работят отблизо с младите хора на възраст 13 - 19 години, както и да се подобри комуникацията между специалисти, родители, деца, институции и медии. Предстои да бъдат формирани отделни работни групи по заложените мерки в работната карта. Те ще взаимодействат помежду си, а резултатите и ефективността на дейностите ще бъдат отчитани от членовете на съвета.

В Обществения съвет участват представители на всички институции, които осъществяват превенция срещу противообществените прояви при подрастващите: зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова, общинските съветници Любка Иванова и Бояна Буюклиева, директорът на Регионалния инспекторат по образование Донка Симеонова, Георги Банков от ОД МВР – Стара Загора, училищните психолози Дончо Донев, Димитрина Петкова, Петя Тодорова, директорът и зам.-директорът на Държавен куклен театър Дарин Петков и Таня Калчева, представители на общински структури, работещи с деца и младежи и др. Предвижда се в обществения съвет да бъдат поканени и млади хора, както и родители.

infoz autor www.infoz.bg

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...

На подобна тема