ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" намали цената на тока с 14%

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ намали своята тарифа, според постигнатото споразумение към договора за изкупуване на електрическа енергия през 2015 г., от което пряко ще се възползват крайните потребители, съобщиха от американската компания. Новото намаление на цената за разполагаемост от 14% влива в сила от 27 април 2016 г.

То ще доведе до 50 млн. лева спестявания за година, или повече от 500 млн. лева за Националната електрическа компания (НЕК) за оставащия период от договора за изкупуване на енергия, който изтича през 2026 г.

Също така ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ изплати 99 млн. лева на „Мини Марица-изток" - доставчикът на въглища за централата. Топлоелектрическата централа използва само местни горивни ресурси и е сред най-големите потребители на лигнитни въглища, произведени от дружеството. Плащането на сумата, натрупана в резултат на забавените плащания към ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, ще допринесе за обезпечаване на инвестиционната програма на въгледобивното дружество и за гарантиране работните места на хиляди български миньори.

изпълнителният директор на Ей И Ес България Оливие МаркетНамалението на цената за разполагаемост и плащането на дължимата сума към мините стана възможно в резултат на пълното изплащане на просрочените задължения на НЕК към ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“. „Щастлив съм да съобщя, че нашият партньор НЕК, изплати всички свои просрочени задължения. Това е последната стъпка от процеса на преговорите по договора за изкупуване на енергия. Измененията по него носят преки ползи за българския народ и допринасят за усилията на правителството за преструктуриране на енергийния сектор“ - каза изпълнителният директор на „Ей И Ес България“ Оливие Маркет.

„Правителството на България постигна значителен напредък към стабилизиране на енергийния сектор и намаляване на цените на електроенергията за потребителите”, заяви Андрес Глуски, президент и главен изпълнителен директор на "Ей И Ес Корпорация". Топлоелектрическата централа е една от най-надеждните и модерни въглищни централи в Европа, която използва само местно гориво. Чрез изпълнението на всички договорни ангажименти България изпраща много положителен знак към всички чуждестранни инвеститори в страната“ - добави Глуски.

600-мегаватовата ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”, разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища. Тя използва най-добрите технологии в света, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство. С приблизителна инвестиция от близо 1,3 милиарда евро, ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ е най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г.

Централата осигурява около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 350 директни и над 2000 непреки работни места. ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ инвестира в социалното и икономическото развитие на местната общност чрез културни и инфраструктурни програми, включително и реконструкцията на Младежкия център в община Гълъбово, който ще осигури обществен парк и съоръжения за културни събития.

infoz autor www.infoz.bg