"Мини Марица-изток" и Съюзът на учените в Стара Загора работят по съвместни проекти

Има възможности за още съвместни бъдещи проекти със Съюза на учените, в подкрепа на дейностите, съпътстващи минните работи. Това обяви изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов.

Той откри 26-ата международна научна конференция, която започна днес на почивната станция на дружеството в Старозагорските минерални бани. Предстои подписването на проект за опазване на биоразнообразието при преместването на коритото на р. Сазлия и проучване на ефекта върху флората и фауната при промяната на жп линия, пътища и комуникации, свързана с минните дейности. Тази година по поръчка на „Мини Марица-изток“ експертите на Съюза на учените - клон Стара Загора изработиха социо-икономическо проучване в района на община Раднево.

Андон АндоновИ двата проекта са свързани с изисквания на Европейската банка за възстановяване и развитие, която финансира половината от договора за изграждането и въвеждането в експлоатация на два нови роторни багера на стойност близо 26 милиона евро, подписан официално на 20 май. Андон Андонов благодари за добрата работа на Съюза на учените - клон Стара Загора и пожела успешна работа по време на двудневната научна конференция.

Тази година в Международната научна конференция участват повече от 250 учени от четири държави – България, Македония, Албания и Турция. Те ще изнесат доклади в осем научни направления – медицина, екология и морски науки, природоматематически науки, технически науки, ветеринарна медицина и животновъдство, аграрни науки, обществени науки и педагогически науки. В секцията „Млади таланти“ тази година доклади са заявили 130 студенти и докторанти. Във втория ден на конференцията дистанционно онлайн ще се включат научни работници САЩ, Русия, Турция и Полша.

infoz autor www.infoz.bgbarcelona stoichkov stara zagora

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Милиони левове на Общината са несправедливо и нелогично блокирани

Заместник-кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов говори за състоянието на пътищата в общината и проблема с шосето до село Селце

Разказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

Честит Ден на миньора!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, честит Ден на миньора! Благодарение на добрата екипна работа и постигнатите резултати посрещаме празника с удовлетворение и самочувствие. Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, да останем верни на принципите си и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост и националната сигурност. С благодарност за Вашия професионален принос и с пожелания за здраве и благополучие. Андон Андонов - Изпълнителен директор